การทดลองป้อนความคิด
คำอธิบาย : ทดสอบการป้อนข้อมูลเข้าไปในจิตใต้สำนึก โดยที่ผู้ร่วมทดลองไม่รู้ตัว (โดยใช้ภาพคน)